Privacy Beleid Kienhuis Busverhuur

Versie 2.1

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 23 mei 2020.

Kienhuis Denekamp B.V. is een bedrijf wat geregistreerd staat in Nederland, met een geregistreerde vestiging aan de Kloppendijk 32, 7591BT Denekamp.

Kienhuis begrijpt het belang van het beschermen van uw privacy, wanneer u onze website bezoekt. Dit privacy beleid vertelt welke gegevens Kienhuis kan opnemen wanneer u de website bezoekt, hoe deze informatie wordt gebruikt en hoe u opgenomen informatie kan bereiken en corrigeren.

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy volgens de huidige AVG-wetgeving te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacy beleid is van toepassing op de diensten van Kienhuis Denekamp B.V.. U dient zich ervan bewust te zijn dat Kienhuis Denekamp B.V. niet verantwoordelijk is voor het privacy beleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Kienhuis Denekamp B.V. respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Verzamelen van persoonsgegevens

U kunt grote gedeeltes van onze website bezoeken zonder enige persoonsgegevens te verstrekken. Wanneer u zich vrijwillig aanmeldt voor een van onze diensten vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden gebruikt om de dienst uit te kunnen voeren. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Kienhuis Denekamp B.V. verwerkt uw persoonsgegevens op basis van de volgende wettelijke grondslag:De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van de verkoopovereenkomst tussen u en Kienhuis Denekamp B.V.De verwerking van de persoonsgegevens is noodzakelijk voor het nakomen van de wettelijke verplichting die Kienhuis Denekamp B.V. heeft tot het voeren van een goede (financiële) administratie.

Gebruiken van persoonsgegevens

Kienhuis gebruikt persoonsgegevens die via de site zijn verstrekt om u beter van dienst te kunnen zijn. Wanneer passend, kan Kienhuis de persoonsgegevens apart of in combinatie met bestaande gegevens gebruiken.Door het vrijwillig invullen van de persoonsgegevens, stemt u ermee in dat Kienhuis uw persoonsgegevens ontvangt en gebruikt op bovenbeschreven manier.

Beschermen en bewaren van persoonsgegevens

Kienhuis onderneemt aanzienlijke inspanningen om uw persoonsgegevens, voorkeuren en andere informatie doorgegeven via deze site te beschermen en zal nooit wetenswaardig toegang geven tot deze informatie buiten het Kienhuis netwerk.Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Minderjarigen

Als je 16 jaar of jonger bent, dan mag je uitsluitend onder toezicht van jouw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Communicatie

Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Kienhuis Denekamp B.V. of die van haar ICT partner. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Cookies

Wij verzamelen gegevens voor onderzoek om zo een beter inzicht te krijgen in onze klanten, zodat wij onze diensten hierop kunnen afstemmen.Deze website maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website kan worden overgebracht naar eigen beveiligde servers van Kienhuis Denekamp B.V. of die van een derde partij. Wij gebruiken deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Geheimhouding

Medewerkers van Kienhuis Denekamp B.V. hebben een strikte geheimhoudingsplicht m.b.t. alle informatie die bedoeld of onbedoeld m.b.t. tot u is verkregen of inzichtelijk is.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacy beleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld met uitzondering van webapplicaties welke wij gebruiken ten behoeve van onze eigen website. Hieronder valt o.a. het Google Analytics systeem. Deze gegevens zullen enkel gebruikt worden ten behoeve van het doel van de betreffende applicatie en zullen niet verder verspreid worden. Verder kan in enkele gevallen de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.Keuzes voor persoonsgegevensWij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op moment aan ons is verstrekt. Ook kunt u te allen tijde uw persoonsgegevens wijzigen, door uw profiel te wijzigen, of via een contactformulier een wijziging aan te dragen.

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Cookies uitzetten

De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt uw browser opnieuw instellen om alle cookies te weigeren of

om aan te geven wanneer een cookie wordt verzonden. Het is echter mogelijk dat sommige functies en –services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacy beleid, kunt u contact met ons opnemen:

Kienhuis Denekamp B.V.

Kloppendijk 32

7591BT Denekamp

0541-351010

info@kienhuisbusverhuur.nl

Klachten

Indien u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Kienhuis Denekamp B.V., neem dan contact met ons op, via bovengenoemde contactgegevens ter indiening van uw klacht. Als klant heeft u tevens het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens: Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag, 0900-2001 201.